Назад


Каталожен номер: 908407
Модел: Starlyte V

Производител: ALFA WASSERMANN

Автоматичен йон-селективен анализатор за определяне на Na, K и Cl – Ca – Li по избор

Автоматичен йон-селективен анализатор за определяне на Na, K и Cl – Ca – Li по избор, с производителност до 60 проби на час.  
Проба – кръв, серум, плазма, урина.
Качествен контрол.
Икономичен режим на автоматична калибрация.
Електроди с удължен живот.
Интерфейс за връзка към информационна система.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ