Назад


Каталожен номер: 1400004
Модел: Medonic M 20 GP

Производител: BOULE

Автоматичен хематологичен анализатор с диференциално броене от M серия

Автоматичен хематологичен анализатор  - M серия за 20 изследвани показателя и хистограми за RBC, WBC и PLT.
Лесна и сведена до минимум  поддръжка.
Вграден адаптер за периферна кръв, удобен за изследване на деца и възрастни с увредени вени.
Анализатор с висока точност и възпроизводимост.
Автоматичен мониторинг на реактиви и състояние на системата.
Автоматичен качествен контрол.
Само два работни реактиви без съдържание на цианид.
Интерфейс за връзка с информационна система.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ