Меню Продукти

ЛАБОРАТОРНА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ (запазена търговска марка на „МТИ” ООД), като част от структурата на „МТИ” ООД предлага специализирана апаратура и консумативи за химически лаборатории от водещи световни производители като:
 • Leica Microsystems-Германия (микроскопски системи)

 • Systec – Германия (лабораторни автоклави, медиа-препаратори)

 • Faster – Италия (химически камини, ламинарни боксове и проекти по индивидуални задания на клиента)

 • Andreas Hettich (центрофуги, фризери)

 • Biochrom – Великобритания (UV и VIS спектрофотометри, както и ELISA системи)

 • Lovibond  Tintometer GmbHГермания (UV и VIS спектрофотометри, колориметри)

 • Binder – Германия (сухи стерилизатори, климатични камери, тестови камери, фризери за   ултра ниски температури, инкубатори, CO2 инкубатори и проекти по индивидуални задания на клиента)

 • Advantage Lab. - Белгия (сухи стерилизатори, инкубатори, CO2 инкубатори, лабораторни

 • автоклави, ултразвукови вани, водни бани, фризери за ултра ниски температури)

 • Ohaus – Швейцария  (везни аналитични и технически, pH метри, влагомери, центрофуги, автоматични пипети с променлив и фиксиран обеми)

 • GFL – Германия (фризери за ултра ниски температури, водни бани, шейкъри, дестилатори и др.)

 • Carl Roth – Германия (лабораторно оборудване, вкл. апарат на Кох, химикали)

 • IKA – Германия (магнитни бъркалки, шейкъри, мелници и др.)

 • CAPP – Дания (автоматични пипети и пипетори др.)

 • Bruker Optics - Германия (IR и NIR IR спектрофотометри, както и разработени множество специализирани приложения за тях)

 • EVOQUA – Германия (системи за ултра пречистена вода с голяма производителност)

 • LIEBHERR – Австрия (лабораторни хладилници и фризери, както и включването им в централна система за документиране на данни за хода на температурата и алармени събития)

 • Nabertherm  - Германия (пещи за топлинна обработка на стъкло, керамика, лабораторни пещи, пещи за стоматологични приложения, пещи за акаляване, отгряване, отвръщане на разтвор, коване, вулканизиране, предварително загряване, сушене, стареене, леярски, муфелни и др)

 • VELP – Италия  (Дюма анализатори - азот / протеини, Келдал апарати, определяне на окислителна стабилност в храни, масла и мазнини, сокслет екстрактори, анализ на необработени растителни влакна и извличането на детергент влакнини според официалните стандартни методи, COD анализи, BOD анализи, хладилни термостати и инкубатори, флокулатори, въздушни миксери, мониторинг на присъствието на следи от метали в утайките от пречиствателни станции, турбидиметри, радиационни детектори, магнитни бъркалки, дигитални терморегулатори, нагревателни плочи, вортекси, хомогенизатори, отворени циркулационни вани, рециркулационни водни вакуумни помпи, перисталтични помпи и др.)

                                  
Наличието на богат професионален опит на всеки от екипа на фирмата в сътрудничество с водещи компании гарантира високо качество на продуктите и обслужването при удовлетворяване на специфичните изисквания на клиента.

 Компанията непрекъснато следи за новости в лабораторното оборудване и съобразява продуктовото си портфолио със съвременните изисквания.


 

 

Избрани продукти от Химическа лаборатория