Изберете страница

Лабораторна медицина

Още в ранната 1994 г. МТИ припознава лабораторния блок в болницата като едно от основните звена за гарантиране на задължителната и навременна входяща и изходяща пациентна диагностика. Със специална грижа МТИ подбира портфолио от западноевропейски марки в Клиничната лаборатория – от материалите за пробовземането, предварителното им съхранение и обработка до ръчния и автоматизиран анализ на резулатите.

И до ден днешен наши партньори в хематологията, уринния и кръвно-захарния анализ, биохимията, както и затворената система за вземане на венозна и капилярна кръв са Boule, Kabe, Greiner, Аnalyticon, Hettich. И до ден днешен екипът ни предлага не само надеждна лабораторна апаратура, но и осигурява задължителна апликационна, калибрационна и сервизна поддръжка.

Богатството от лабораторни апарaтни реактиви, контроли и калибратори са с високо качество, гарантиращи прецизни и възпроизводими резултати. В годините неколкократно е обновявано и модернизрано портфолиото от подходящи лабораторни консумативи, гарантиращи атравматичност за пациента, безопасност и удобство при работа за персонала.

В 2000 г лабораторната ни гама е разширена и с още едно направление – комплексно оборудване и доставка на специализирани консумативи за нуждите на болничните и университетски патохистологични лаборатории в страната. Благодарение на дългосрочните ни инвестиции в обучение и развитие успяхме в рамките само на няколко години да дооборудваме и преоборудваме всички такива лаборатории в страната на завидно европейско ниво, с което малко държави на Балканите могат да се похвалят. С професионалната си грижа, експертност и подкрепата си за организране на ежегодни образователни събития подпомогнахме създаването на условия за развитието на тези лабораторни специалност с най-модерна апаратура и консумативи на водещи производители като Leica Biosystems, Biognost, Slee.

В помощ на специалистите от тези и други лабораторни специалности предлагаме и лабораторно оборудване и поддръжка в областта на лабораторната стерилизация и хладилна техника, прецизни везни, термостати и инкубатори на водещи европейски производители като Binder, Liebher, Systec, Ohaus.

Филтър
show blocks helper

Категории

Специалност

Производители