Изберете страница

История

1991

В далечната и неспокойна 1991 г екип от 11 инженери по медицинска електроника и кибернетика, водени от инж. Христан Христанов и инж. Йонка Гетова поставят началото на Медицинска Техника Инженеринг ООД. С опита си на разработчици на електро-медицинска апаратура в Националния Институт по Медицинска Техника, основан в 1964 г., стартират дейността на фирмата със сервиз и поддръжка на медицинска апаратура и оборудване в родните лечебни заведения.

1993

МТИ поема по пътя на търговията с медицинско оборудване, като става представител на няколко водещи германски марки в областта на хирургичното оборудване за операционна зала – сърцето на всяка болница. И до ден днешен се радваме на партньорството си с Erbe Еlektromezin – златаният стандарт в електрохирургичните системи с над 190 г история, Schmitz & Soehne – Операционни маси и гинекологични столове, кушетки за диагностика и терапия, Rudolf – прецизни хирургически инструменти и Аtmos – високоспециализирани аспирационни помпи.

1994

МТИ развива дейността си в областта на кардиологията с представителството на Schiller, Швейцария и налага успешно гамата им от електрокардиографи, холтери и стрес-тест системи, в България като прави настолния им електрокардиограф най-предпочитания кардиограф, както сред кардиолози, така по-късно и сред новосформиращия се сегмент от общопрактикуващи лекари. Една от първите софтуерни разработки за кардиографите на Schiller се прави в партньорство с научни сътрудници от БАН.

1995

МТИ изгражда и лабораторното си портфолио за нуждите на най-голямото диагностично звено във всяка болница – Централната клинична лаборатория. И до ден днешен най – продаваната марка в лабораторното ни портфолио са хематологичните анализатори с марка Medonic, познати и предпочитани от 2 поколения лабораторни лекари. Консумативната гама се развива с марка Kabe – аспирационна и периферна система за атравматично вземане на кръв, тест лентите за уринен анализ Аnalyticon, клиничната химия.

1997

Раждането на портфолиото от медицински консумативи е пример за успешно предприемачество в условията на икономическа криза и в сектора на родното здравеопазване. Във времена на дефицитни капиталови средства за закупуване на медицинско оборудване и апаратура от болничните заведения в страната, МТИ се обръща към нуждите им от ежедневни масови медицински консумативи – спринцовки, игли, абокати, стерилни и нестерилни ръкавици, електроди и ЕКГ хартия, чиито производители продължават да са наши партньори и до днес.

В същата година е основана и Дрогерия Медидом.

С лиценз за търговия на дребно от ИАЛ, тя се обръща към нуждите на по-малките крайни потребители извън болничния сектор – новосформиралите се общопрактикуващи лекари, частни лекарски кабинети и групови практики, вкл. физически лица.

1999

Гамата за физиотерапия и рехабилитация МТИ допълва с ново поднаправление – помощни средства за хора с увреждания. С лиценз за търговия, издаден от Агенцията за хора с увреждания към Министерство на Труда и Социалните грижи, МТИ става вносител и обслужва редица санитарни магазини в страната, а през собствената си Дрогерия Медидом достига и потребностите на физически лица със специални нужди и техните потребности.

2000

МТИ е припозната като локален партьор за България на Българо-швейцарската програма за обучение на хигиенни сестри, след дарение на Швейцарското правителсво за изграждане на 28 централни стерилизации в страната с марките на Белимед и Schaerer. Borer Chemie избира МТИ за свой дистрибутор за България с дезинфекционни препарати и партнира в обучението за въвеждане и осъвременяване на дезинфекционните планове в болничните заведения в страната.

2001

МТИ поема ново предизвикателство с въвеждането на пазара на професионална гама импланти в областта на ендопротезирането и остеосинтезата с марката на утвърдения швейцарски лидер Synthes – Mathys. Успоредно с дистрибуцията на изделията, МТИ инвестира и поставя началото на българския клон на практичната учебна академия АО Алумни на производителя за професионална квалификация с иновативни оператвни техники в полза на български ортопеди и травматолози. Мнозина от тях днес са водещи специалисти и ръковдители на университетски и частни клиники в страната.

2004

МТИ лансира комплексното си портфолио за оператвни уролози с утвърдените в Европа и родени във Франция урологични консумативи Porges (днес част от Coloplast), както и мининвазивните ендоскопски системи и специализирани лазери на Richard Wolf, Германия.

2007

Фирмата се сдобива с обновено и комплексно портфолио от оборудване и апаратура за физиотерапия, рехабилитация и балнеология благодарение на партньорството си с имена като Chirana Progress, Gymna и Chinesport, добре познати в днешните специализирани болници за рехабилитация и частни балнеосанаториуми.

2009

Официалното откриване на новата бизнес-административна сграда на МТИ на 7.07.2009 г се отбелязва в присъствието и с поздравленията на 230 гости от България и чужбина – дългосрочни партньори на МТИ, клиенти и доставчици. Всички те имат възможността да разгледат новите придобивки в сградата на МТИ като модерни офис помещения за служителите, шоурум, семинарна зала с 60 места, заседателна зала с конферента връзка, модерна Дрогерия, удобна и достъпна и за хора с увреждания.

2010

След кончината на инж. Христан Христанов, управлението на МТИ се поема официално от инж. Йонка Гетова-Христанова с помощта на инж. Димитър Конов като прокурист и активното участие на Славина Христанова и Ангел Христанов като нови съдружници в дружеството.

МТИ имплементира успешно модерна и специално разработена за целите й вътрешнo- информационна ЕRP система – първата българска такава, създадена за целите на фирма от медицинския сектор.

Leica Microsystems & Leica Biosystems стават активни партньори на МТИ в областта на въвеждането на съвременни микроскопски системи за клинични и учебни цели, както и с налагането на модерно и комплексно портфолио за преоборудване на патохистологичните лаборатории в страната на високо европейско ниво.

2012

МТИ разширява гамата си професионални дезинфекционни препарати в областта на болничната хигиена с новото си партньорство с Аnios Labratories, Франция – реномиран производител с емблематични рецептури и академия за обучение с дезинфектанти в сферата на медицината и стоматологията.

2015

МТИ сформира специализирано портфолио с консумативи за Анестезиология и Интензивни грижи. Вярна на принципите си за обучение и въвеждане на иновации, МТИ печели проект за оборудването на модерен обучителен център на територията на УМБАЛСМ Пирогов с манекени-симулатори и специализирана апаратура за трениране на дейности, свързани с оказване на неотложна помощ от специалистите от звената на спешна помощ в страната.

2017

Славина Христанова става Прокурист на МТИ.

Следвайки традициите за приемственост и обучение в МТИ, тя спомага за утвърждаването на екипите от млади квалифицирани търговски и сервизни специалисти в МТИ на предна линия пред клиентите и доставчиците.

МТИ е избрана за една от 10-те фирми от Сдружението на семейния бизнес да бъде представена в Първата книга на семейния бизнес в България за популяризиране на ценностите и културата на семейния бизнес в страната, представяйки неразривната и динамична връзка между поколенията на основатели и продължители.

МТИ се сертифицира и по стандартите ISO 14001 и OHSAS 18001.

2018

МТИ инвестира, закупува, оборудва и лицензира собствена складова база за медицински изделия на площ 6000 кв.м с прилежащ собствен логистичен парк и сервизен център в непосредствена близост до административната си сграда и така централизира дейността си по продажби и логистика.

2020

С грижа за българските граждани и техните семейства в затруднената пандемична обстановка в страната, МТИ стартира собствен онлайн магазин-дрогерия Медидом, за да улесни достъпа до богата и проверена гама от качествени, но дефицитни медицински изделия като лични предпазни средства, дезинфектанти, медицински изделия за дома и други.

Годината на пандемията МТИ запомни със самотвержената си подкрепа в услуга на българските лечебни заведения с навременното осигуряване на сертфицирана гама с безкомпромисно качество от лични предпазни средства и дезинфектанти, реанимационни легла, дефибрилатори, видеоларингоскопи, анестезиологични консумативи, пациентни монитори, кислородни концентратори и фризери за ваксини.

2021

МТИ разширява диагностичното си портфолио с ключова гама от апаратура, като поема официалното представителство на Sonoscape, Китай – съвременна и иновативна ехографска апаратура и флексибилни ендоскопски системи с качествени и достъпни решения за българския пазар.

Също така подписва договр за дистрибуция с Opti Mеdical/ Idexx, САЩ за настолни POC кръвно-газови анализатори за прецизна и бърза диагностика на лабораторни показатели за нуждите на ковид и реанимационните отделения в болниците.